Ogłoszenie 130538 – 2016


Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim -ETAP IV.
Numer ogłoszenia: 130538 – 2016;      data zamieszczenia: 23.05.2016


ogloszenie o udzieleniu zamówienia_roboty budowlane

wybór wykonawcy


zapytania i odpowiedz 07.06.

ST Branza sanitarna

ST Branża elektryczna

STWIOR B. BUDOWLANA

 

Zmiana SIWSZ 03.06.2016

Ogłoszenie zmiana 03.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

oświadczenie projektanta

SIWZ + zalaczniki

PROJEKT

OPIS TECHNICZNY TEATR 2015- siedziska na widowni

PRZEDMIAR ROBÓT

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.