Finansowanie teatru

Finansowanie teatru

Sejmik Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z budżetu samorządu przyznaje Teatrowi dotację na wydatki statutowe.

Przyznawane dotacje pokryły koszty funkcjonowania Teatru:

– w roku 2018 na poziomie na poziomie 60,77%, pozostałe 39,23% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

– w roku 2017 na poziomie na poziomie 59,84%, pozostałe 40,16% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

– w roku 2016 na poziomie na poziomie 62,58%, pozostałe 37,42% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

– w roku 2015 na poziomie 58,01 %, pozostałe 41,99% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

DOTACJE W 2018 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.414.436,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap V – Samorząd Województwa Lubuskiego – 64.492,00
 3. Dotacja celowa na inwestycje – Modernizacja instalacji technologicznej kotłowni Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Samorząd Województwa Lubuskiego –      140.000,00
 4. Dotacja celowa na inwestycje- Projekt instalacji i montaż telebimuSamorząd Województwa Lubuskiego – 35.000,00

DOTACJE W 2017 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.268.739,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap V – Samorząd Województwa Lubuskiego – 2.000.000,00
 3. Dofinansowanie ze środków MKiDN ( Infrastruktura Kultury) zadanie pn „Poprawa infrastruktury kultury poprzez adaptacje pomieszczenia na małą scenę sale prób, wyposażenie technologiczne” 150000,00

DOTACJE W 2016 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.183.640,00
 1. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap IV – Samorząd Województwa Lubuskiego – 2.000.000,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje – remont ogrodzenia Samorząd Województwa Lubuskiego –15000,00

DOTACJE W 2015 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.091.429,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap III (kontynuacja) – Samorząd Województwa Lubuskiego – 897.000,00

DOTACJE W 2014 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze –031.640,00
 1. Dotacja celowa na zakup sprzętu – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 194.952,07
 2. Dotacja celowa na zakup sprzętu – Samorząd Województwa Lubuskiego 207.110,00
 3. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap III – Samorząd Województwa Lubuskiego – 700.000,00

Komentowanie wyłączono.