Finansowanie teatru

Finansowanie teatru

Sejmik Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z budżetu samorządu przyznaje Teatrowi dotację na wydatki statutowe.

Przyznawane dotacje pokryły koszty funkcjonowania Teatru

-w roku 2020 na poziomie  78,25%, pozostałe 21,75 % kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów, dotacji na realizację projektów.

– w roku 2019 na poziomie  53,29%, pozostałe 46,71% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

– w roku 2018 na poziomie  60,77%, pozostałe 39,23% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

– w roku 2017 na poziomie  59,84%, pozostałe 40,16% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

– w roku 2016 na poziomie  62,58%, pozostałe 37,42% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

– w roku 2015 na poziomie 58,01 %, pozostałe 41,99% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

DOTACJE W 2020 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 4.170.409,00
 2. Fundusz Wsparcia Kultury – COVID 19 – 365.175,00
 3. Kultura w Sieci projekt „Mała Reduta Osterwy” – 77.000,00

DOTACJE W 2019 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.909.112,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje –Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – Etap V „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki” – Samorząd Województwa Lubuskiego – 1 966 990,00

DOTACJE W 2018 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.414.436,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje – Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – Etap V „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”– Samorząd Województwa Lubuskiego – 64.492,00
 3. Dotacja celowa na inwestycje – Modernizacja instalacji technologicznej kotłowni Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Samorząd Województwa Lubuskiego –      140.000,00
 4. Dotacja celowa na inwestycje- Projekt instalacji i montaż telebimu Samorząd Województwa Lubuskiego – 35.000,00

DOTACJE W 2017 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.268.739,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje – Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – Etap V „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki” – Samorząd Województwa Lubuskiego – 2.000.000,00
 3. Dofinansowanie ze środków MKiDN (Infrastruktura Kultury) zadanie pn. „Poprawa infrastruktury kultury poprzez adaptacje pomieszczenia na małą scenę sale prób, wyposażenie technologiczne” 150 000,00

DOTACJE W 2016 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.183.640,00
 1. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap IV – Samorząd Województwa Lubuskiego – 2.000.000,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje – remont ogrodzenia Samorząd Województwa Lubuskiego –15000,00

DOTACJE W 2015 r.

 1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.091.429,00
 2. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap III (kontynuacja) – Samorząd Województwa Lubuskiego – 897.000,00

Komentowanie wyłączono.