Finansowanie teatru

Finansowanie teatru

Sejmik Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z budżetu samorządu przyznaje Teatrowi dotację na wydatki statutowe.

Przyznawane dotacje pokryły koszty funkcjonowania Teatru:

– w roku 2016 na poziomie na poziomie 62,58%, pozostałe 37,42% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

– w roku 2015 na poziomie 58,01 %, pozostałe 41,99% kosztów Teatr pokrył z wpływów własnych pozyskiwanych ze sprzedaży biletów na spektakle, sprzedaży usług reklamowych, wynajmów pomieszczeń na organizację zewnętrznych imprez kulturalnych, wynajmów pomieszczeń na działalność gospodarczą, środków pochodzących od sponsorów.

DOTACJE W 2016 r.

  1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.183.640,00
  1. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap IV – Samorząd Województwa Lubuskiego – 2.000.000,00
  2. Dotacja celowa na inwestycje – remont ogrodzenia Samorząd Województwa Lubuskiego –15000,00

DOTACJE W 2015 r.

  1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 3.091.429,00
  2. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap III (kontynuacja) – Samorząd Województwa Lubuskiego – 897.000,00

DOTACJE W 2014 r.

  1. Dotacja na bieżącą działalność statutową Teatru z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze –031.640,00
  1. Dotacja celowa na zakup sprzętu – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 194.952,07
  2. Dotacja celowa na zakup sprzętu – Samorząd Województwa Lubuskiego 207.110,00
  3. Dotacja celowa na inwestycje – rewitalizacja Teatru etap III – Samorząd Województwa Lubuskiego – 700.000,00

Komentowanie wyłączono.