Mianowanie dyrektora Teatru

DPA/1.1130-18/07                                                                           Zielona Góra, 2007-08-29

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Pan
Jan Tomaszewicz

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny
Teatru im. Juliusza Osterwy
w Gorzowie WIkp.

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą Nr 51/327/2007 z dnia 14 sierpnia 2007r. – na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 68 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, póz. 94 z późn. zm.) – z dniem 1 września 2007r. powołuje Pana na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie WIkp.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.