Ogłoszenie nr 627528-N-2019

Znak sprawy: T/202/5/2019
 „Rewitalizacja otoczenia (ogrodu) przy budynku teatru w
ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru
im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”

Ogłoszenie o zamówieniu 26.11.2019

PFU Ogród 26.11.2019

Przedmiar_rewitalizacja ogrodu_Teatr Osterwy Gorzow Wlkp. 26 .11.2019

SIWZ 26.11.2019

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Przetargi. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.