Przetarg 34547-2012

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane pod nazwą „Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – ETAP I”

Nr ogłoszenia: 34547-2012    Data zamieszczenia: 10.02.2012

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NR 104788 – 2012;  

data zamieszczenia: 03.04.2012

OGŁOSZENIE

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIKI

WYNIK SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1) Przedmiar robót budowlanych

przedmiar b. budowlana

przedmiar b. elektryczna

przedmiar instalacje co

przedmiar instalacje wodno-kanalizacyjne

uwagi do etapu I branża budowlana

uwagi do etapu I branża elektryczna

uwagi do etapu I branża sanitarna

2) Teatr PB

a) Strona główna

b) Architektura

     – cz. rys. archit.

 • rysunek 1 rzut piwnic
 • rysunek 2 rzut parteru
 • rysunek 3 rzut piętra
 • rysunek 4 rzut dachu
 • rysunek 5 toaleta męska rzut
 • rysunek 6 toaleta męska ściany
 • rysunek 7 toaleta damska rzut
 • rysunek 8 toaleta damska ściany
 • rysunek 9 sanitariaty aktorów
 • rysunek 10 sanitariaty aktorów ściany
 • rysunek 11 pom. socjalne warsztaty rzut
 • rysunek 12 pom. socjalne warsztaty elewacje
 • rysunek 13 toaleta dla niepełnosprawnych rzut
 • rysunek 14 toaleta dla niepełnosprawnych ściany
 • rysunek 15 rozwinięcie ścian hall wejściowy
 • rysunek 16 rozwinięcie ścian hall szatnia
 • rysunek 17 rozwinięcie ścian hall kasa
 • rysunek 18 rozwinięcie ścian hall dolny
 • rysunek 19 rozwinięcie ścian hall górny
 • rysunek 20 rozwinięcie ścian mała scena
 • rysunek 21 balustrada – balkon
 • rysunek 22 rzut sufitu nad widownią
 • rysunek 23 rozwinięcie ścian widowni
 • rysunek 24 elewacja południowa
 • rysunek 25 elewacja zachodnia
 • rysunek 26 elewacja wschodnia
 • rysunek 27 elewacja południowa warsztat
 • rysunek 28 elewacja północna
 • rysunek 29 detale ocieplenia
 • rysunek 30 kolorystyka elewacji
 • rysunek 31 kolorystyka elewacji
 • rysunek 32 kolorystyka elewacji
 • rysunek 33 kolorystyka elewacji
 • rysunek 34a zestawienie stolarki
 • rysunek 34b zestawienie stolarki
 • rysunek 34c zestawienie stolarki
 • rysunek 34d zestawienie stolarki
 • rysunek 34e zestawienie stolarki
 • rysunek 34f zestawienie stolarki
 • rysunek 34g zestawienie stolarki
 • rysunek 34h zestawienie stolarki
 • rysunek 34i zestawienie stolarki
 • rysunek 34j zestawienie stolarki
 • rysunek 34k zestawienie stolarki
 • rysunek 34l zestawienie stolarki
 • rysunek 34m zestawienie stolarki
 • rysunek 35 recepcja – lada

– opis architektury

c) Instalacje sanitarne

– rysunki sanitarne

– karty katalogowe

 • 6_6_nl
 • 0941_c2_2010.04.01
 • elementy regulacyjne-przepustnice regulacyjne
 • kratki_alsw
 • 0941_Zest.częściminst.co._2010,04,21
 • pompa C2
 • pompa cyrkulacyjna
 • pompa kotłowa
 • pompa obiegowa P1
 • pompa obiegowa P2
 • pompa obiegowa P3
 • pompa obiegowa P4

– 0941_Teatr_pw_co_s1_ 2010.04.20

– 0941_Teatr_pw_co_s2_ 2010.04.20

– 0941_Teatr_pw_rozwinięcie_s17…

– 0941_Teatr_pw_wentylacja_s10…

– 0941_Teatr_pw_wentylacja_s11…

– 0941_Teatr_pw_wodno – kan_s6…

Opis instalacji sanitarnych

 d) Konstrukcja

– opis konstrukcji

e) Instalacje elektryczne 

 • STOIWR branża sanitarna 
 • STOIWR branża elektryczna 
 • STOIWR branża budowlana 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ,  data zamieszczenia 12.03.2012

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Znak sprawy T/202/1/32/2012

Gorzów Wielkopolski dnia 20.03.2012

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane „ Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J .Osterwy w Gorzowie Wlkp-ETAP I”, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer Oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość oferty brutto

Liczba uzyskanych punktów

1 DXP s.c Dariusz Świątek,Piotr Wiśniowski z siedzibą przy ul .Podmiejska 20; 66-400 Gorzów Wielkopolski 1.005.832,50 złotych 96,25 pkt.
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Termo” Spółka JawnaBogusław Trybuchowicz, Stanisław Winiarskiul. Międzychodzka 1266-400 Gorzów Wielkopolski 968.135,68 złotych 100 pkt.
3 P.B.U INETRBUD-WEST Sp. z o.o;Ul. Kosynierów Gdyńskich 5166-400 Gorzów Wielkopolski 1.184.819,36 złotych 81,71 pkt.

Na podstawie art. 91 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru   najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ NR.2 tj Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „TERMO” Spółka Jawna B.Trybuchowicz, S. Winiarski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z wartością oferty 968.135,68 złotych .

Na podstawie przyjętym kryterium oceny oferty, tj. 100% – cena, w/w oferta uzyskała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania.

INFORMACJA O WYKONAWCY WYKLUCZONEGO Z POSTĘPOWANIA

W prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnego wykonawcy.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

W prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.

POUCZENIE:

Od niniejszych rozstrzygnięć przysługuje odwołanie, którego procedury określono w dziale VI w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Jan Tomaszewicz

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Przetargi. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.