Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Teatru, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

{filelink=16}

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:

Teatr im. Juliusza Osterwy
ul. Teatralna 9
66-400 Gorzów Wlkp. 

Komentowanie wyłączono.